Właściwości

 • Jednoskładnikowa zaprawa cemnetowa modyfikowana polimerami
 • Bez fazy C3A
 • Wodoszczelna, odporna na sole odmrażające
 • Wytrzymuje duże obciążenia mechaniczne
 • Wysoka odporność na ścieranie (test rynny Darmstädter)
 • Na cementach siarczanoodpornych - klasa ekspozycji Xa3 zgodnie z normą PN EN 1504 
 • Możliwość obciążenia wodą po 3 godz.
 • Klasa R3 zgodnie z  PN EN 1504-3

Obszary zastosowań

 • Reprofilacja powierzchni poziomych i kinet w studzienkach kanalizacyjnych
 • Wyrównanie powierzchni ścian mineralnych studzienek kanalizacyjnych
 • Fugowanie murów

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123