Właściwości

 • Jednoskładnikowa zaprawa cemnetowa modyfikowana polimerami
 • Bez fazy C3A
 • Wodoszczelna, odporna na sole odmrażające
 • Wytrzymuje duże obciążenia mechaniczne
 • Wysoka odporność na ścieranie (test rynny Darmstädter)
 • Na cementach siarczanoodpornych - CEM III - klasa ekspozycji Xa3 zgodnie z normą PN EN 1504
 • XWW4 wg DIN19573 
 • Możliwość obciążenia wodą po 3 godz.
 • Klasa R4 zgodnie z  PN EN 1504-3
 • Aplikacja natryskiem i odśrodkowa - MRT (możlliwosć ręcznej obróbki z zastosowaniem warstwy sczepnej ombran HB)

Obszary zastosowań

 • Powłoki na powierzchniach mineralnych w studzienkach kanalizacyjnych i kanałach przełazowych - naprawy konstrukcyjne, klasa R4 wg PN EN 1504-3
 • Natrysk techniką na mokro oraz odśrodkową - MRT

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123