Właściwości

 • Wiążąca na bazie cementu, jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami
 • Na bazie cementów siarcznoodpornych, nie zawiera C3A
 • Nakładanie natryskiem lub narzutem odśrodkowym (możliwa też obróbka ręczna małych powierzchni)
 • Możliwość szybkiego obciążania wodą
 • Nieprzepuszczalna dla wody, odporna na mróz i sole odladzające
 • Duża wytrzymałość mechaniczna, zbrojona włóknami
 • Odporna na bardzo silne działanie siarczanów i chlorków
 • Stanowi długotrwałą powłoką ochronną w obiektach komunalnych w zakresie do pH > 3,5
 • Odporny na wpływ środowiska, którym jest poddany beton w klasie ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1
 • Zaprawa powłokowa (B1-XWW3) zgodnie z DIN 19573
 • Klasa R3 wg EN 1504-3 (naprawy konstrukcyjne)
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych

Obszary zastosowań

 • Powłoki w studniach murowanych i betonowych/żelbetowych oraz kanałach ściekowych
 • Reprofilacja wyłomów i ubytków w studniach, kanałach ściekowych i zbiornikach
 • Aplikacja natryskiem techniką mokrą oraz odśrodkową
 • Odporna na środowisko silnie agresywne chemicznie w pełnym zakresie klas ekspozycji XA3, XS3 oraz XD3 zgodnie z PN-EN 206-1
 • REACh – oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka, długotrwały kontakt z wodą

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123