Właściwości

  • Jednoskładnikowa zaprawa cemnetowa modyfikowana polimerami
  • Bez fazy C3A
  • Nakładanie natryskiem lub narzutem odśrodkowym (możliwa też obróbka ręczna)
  • Wodoszczelna, odporna na sole odmrażające
  • Wytrzymuje duże obciążenia mechaniczne
  • Na cementach siarczanoodpornych - klasa ekspozycji Xa3 zgodnie z normą PN EN 1504 
  • Możliwość obciążenia wodą po 3 godz.
  • Klasa R3 zgodnie z  PN EN 1504-3

Obszary zastosowań

  • Powłoki na powierzchniach mineralnych w studzienkach kanalizacyjnych i kanałach przełazowych - naprawy konstrukcyjne, klasa R3 wg PN EN 1504-3
  • Natrysk techniką na mokro oraz odśrodkową - MRT

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123