Właściwości

  • Szybkosprawna, zaprawa mineralna
  • Nie zawiera chlorków
  • Otwarta na dyfuzję pary wodnej
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Możliwosć szybkiego obciążenia wodą

Obszary zastosowań

  • Naprawa i reprofilacja uszkodzeń ścian z podłoży mineralnych
  • Naprawa i uzupłenianie ubytków w konstrukcjach rurowych wykonanych z materiałów mineralnych
  • Wyrabianie wyobleń i faset

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123