Właściwości

  • Szybkie uszczelnianie wypływu wody
  • Pęcznieje podczas procesu twardnienia (efekt uszczelnienia)
  • Nie zawiera czynników mogących przyspieszać korozję
  • Zachowuje stałą objętość zgodnie z DIN 1164

Obszary zastosowań

  • Szybkie zamykanie nieszczelności w podłożach betonowych, murowanych i z kamienia naturalnego
  • Uszczelnianie przejść rurowych oraz rur
  • Dodatkowe uszczelnienie muf oraz połączeń rur kanalizacyjnych z konstrukcją studni
  • Uszczelnienie kominów studni (kręgów)
  • Nadaje się do napraw podwodnych w formie „ gałkowania”
  • REACH – oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, długotrwały kontakt z wodą, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123