Właściwości

  • Uszczelnianie dynamicznych wypływów wody
  • Pęcznieje podczas procesu wiązania (efekt uszczelnienia)
  • Nie zawiera chlorków

Aplikacje

  • Szybkie zamykanie nieszczelności w podłożach betonowych, murowanych i z kamienia naturalnego
  • Dodatkowe uszczelnienie połaczeń rur kanalizacyjnych oraz przejść rurowych z konstrukcją studni
  • Uszczelnienie kominów studni oraz połaczeń międzykręgowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123