Właściwości

 • Zentrifix KMH jest stosowany jako ochrona antykorozyjna dla stali zbrojeniowej w trakcie naprawy betonu w podziemnych systemach kanalizacyjnych.
 • Jednokomponentowy, tylko do wymieszania z wodą
 • Łatwy w obróbce, ponieważ ma konsystencję do rozsmarowywania
 • Szybkie utwardzenie
 • Sprawdzona przydatność jako aktywna powłoka antykorozyjna zgodnie z DIN 50017, DIN 50018 iDIN 50021
 • Zatwierdzony zgodnie z ZTV-ING, część 3 „Solidna konstrukcja” również dla obszarów zastosowań PCC I i PCC II zgodnie z wytycznymi naprawy DAfStb dla klas obciążeń M 2 i M 3

Obszary zastosowań

 • Aktywna ochrona antykorozyjna dla stali zbrojeniowej w trakcie naprawy betonu
 • Aktywna ochrona przed korozją stali zbrojeniowej w systemie naprawy betonu 
 • Warstwa sczepna w systemie napraw betonu zarówno dla nowych oraz istniejących budowli
 • Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
 • Certyfikowany wg PN-EN1504-7 dla zasady11; metoda 11.1

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123