Rozmowa ze specjalistą ...

Materiały uszczelniające

Referencje

Wyzwania i aplikacje

PREFABRYKOWANE PROFILE DYLATACYJNE DO WYSOKOWYTRZYMAŁYCH, CICHYCH POŁĄCZEŃ PODŁOGOWYCH

Konwencjonalne, stalowe profile dylatacyjne stosowane są w celu wytrzymania dużych obciążeń kół na posadzkach betonowych - jak to ma miejsce np. na parkingach, w budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz w obiektach handlowych. Nie można ich zobaczyć, ale często się je słyszy, ponieważ kontakt z ruchem kołowym niezmiennie powoduje hałas i wibracje. Wózki przemysłowe, takie jak wózki widłowe, często wstrząsają się podczas przechodzenia przez takie połączenia, co zwiększa poziom hałasu, a nawet czasami powoduje uszkodzenia delikatnych towarów na pokładzie. Prędzej czy później, wózki widłowe i sama podłoga ulegają zniszczeniu, co niepokoi również zdrowie operatora. MC-Floor Connect MC-Bauchemie oferuje szybkie i łatwe w montażu prefabrykowane profile z betonu polimerowego. Tworzą one gładką powierzchnię posadzki, dzięki czemu urządzenia na kółkach mogą przechodzić praktycznie bez drgań i hałasu. 

SYSTEM FUG DLA EKSTREMALNYCH WYMAGAŃ APLIKACYJNYCH

Konwencjonalne systemy dylatacyjne do dylatacji w posadzkach przemysłowych oparte są na poliuretanach, silikonach, polimerach MS lub polisiarczkach. Są one zazwyczaj mniej odporne niż sąsiadująca z nimi powłoka i podatne na działanie czynników chemicznych, szybko stają się kruche i wymagają naprawy w stosunkowo krótkim czasie. Mycoflex Resyst może wyeliminować tę podatność. System produktów MC-Bauchemie składa się z prefabrykowanych wyprasek wykonanych ze specjalnej pianki polimerowej, która jest wysoce odporna na atak chemiczny, naprężenia mechaniczne i stałe działanie wody. Zapewnia on w pełni niezawodny system dylatacji podłóg i dylatacji, nawet tam, gdzie elementy narażone są na znaczne rozszerzanie cieplne i duże zużycie mechaniczne. Dzięki temu system dylatacyjny nadaje się szczególnie do szerokiego zakresu zastosowań w posadzkach przemysłowych, szczególnie w przemyśle chemicznym i naftowym oraz w sektorze oczyszczania ścieków. 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123