Właściwości

  • Niskolepka suspensja na bazie drobno zmielonego cementu
  • Długi czas obróbki
  • Nie zmienia objętości podczas wiązania
  • Przywraca alkaliczność
  • Wysoka odporność na siarczany według procedury SVA

Obszary zastosowań

  • Sztywne wypełnienie rys, połączeń i pustek w budownictwie wysokim, podziemnym i inżynieryjnym w warunkach suchych, wilgotnych oraz przy wypełnieniu wodą

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123