Właściwości

  • Niskolepka żywica duromerowa na bazie epoksydu
  • Odporna na wilgoć
  • Wysoki stopień penetracji
  • Szybki przyrost wytrzymałości
  • Wiąże również przy obciążeniach dynamicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie oraz na rozciąganie

Obszary zastosowań

  • Sklejające wypełnienie rys, fug, pustek w budownictwie ogólnym, wysokim i podziemnym w warunkach suchych oraz wilgotnych
  • Wypełnienie węży iniekcyjnych
  • Prace iniekcyjne zgodnie z normą EN 1504
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123