Właściwości

  • Pianka elastomerowa na bazie poliuretanowej, o niskiej lepkości
  • Nieograniczony czas obróbki bez kontaktu z woda
  • Szybka reakcja przy kontakcie z wodą
  • Duży wzrost objętości w ciągu kilku sekund
  • Zatrzymuje wypływy wody pod ciśnieniem
  • Nie zawiera plastyfikatorów ftalanów
  • REACH–oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
  • Deklaracja środowiskowa EPD dla produktu

Obszary zastosowań

  • Zatrzymywanie silnie płynącej wody w elementach budowalnych, gruncie budowlanym lub wykopach budowlanych
  • Tymczasowe uszczelnianie rys przepuszczających wodę przed właściwym uszczelnieniem iniekcyjnym z zastosowaniem żywic elastomerowych MC-Injekt 2300 top lub MC-Injekt 2300 flow

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123