Właściwości

 • Żywica duromerowa na bazie poliuretanu o niskiej lepkości
 • Krótki czas reakcji
 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie
 • Ograniczone pienienie się po zmieszaniu żywicy reaktywnej z wodą
 • Spełnia wymagania dotyczące systemów naprawczych mających kontakt z wodą pitną zgodnie z wytycznymi UBA
 • Spełnia wymagania biuletynu DIBt „Ocena i wpływ produktów budowlanych na glebę i wody gruntowe” (11/2000)

Obszary zastosowań

 • Sztywne uszczelnianie i wzmacnianie pęknięć, połączeń i ubytków w inżynierii budowlanej i budynkach w warunkach suchych, wodonośnych i wysokociśnieniowych
 • Uszczelnianie i stabilizowanie pęknięć i ubytków w luźnych skałach, skałach górskich i podobnych obszarach
 • Uszczelnianie szczelin, ścianek szczelinowych itp. na poziomach wód gruntowych
 • Uszczelnianie wycieków w konstrukcjach wody pitnej, kielichach rur itp.
 • Scenariusze narażenia REACH: długoterminowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123