Właściwości

 • Niskolepka żywica hydrostrukturalna (hydrożel) na bazie akrylu,
 • Bardzo dobra iniektowalność
 • Dobra kontrola przebiegu iniekcji dzięki krótkiemu, regulowanemu czasowi reakcji
 • Bardzo niska temperatura stosowania
 • Skuteczne uszczelnienie dzięki wysokiej elastyczności i właściwej zdolności pęcznienia
 • Trwale wodoodporny w wilgotnych mediach
 • Znak CE wg EN 1504-5: CE U (S2) W (2/3/4) (1/40)
 • Odpowiada klasie materiałów budowlanych B2 w zachowaniach przeciwpożarowych wg DIN 4102 w medium iniekcyjnym,
 • Ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego DIBt dla iniekcji w grunt i w wody gruntowe
 • Spełnia wytyczne Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (die UBA-Leitlinie) w Niemczech oraz posiada atest PZH w Polsce dla uszczelnień przy kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia
 • Wysoka odporność chemiczna również w środowisku mocno alkalicznym
 • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
 • Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Obszary zastosowań

 • Pęczniejące, elastyczne uszczelnianie rys, przerw roboczych, dylatacji i ubytków w trwale zawilgo-conym betonie i murze
 • Wtórne uszczelnienie pionowe murów
 • Wtórna przegroda pozioma murów
 • iniekcyjne uszczelnienie powierzchni w przestrzeniach między budowlami
 • Iniekcja uszczelnienia powierzchniowego w gruncie (iniekcja kurtynowa)
 • Uszczelnienie przerw roboczych przez ciśnieniowe wypełnienie węży iniekcyjnych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123