Właściwości

 • Bardzo dobra iniekcja dzięki niskiej lepkości
 • Ma zastosowanie w szerokim zakresie temperatur i przy bardzo niskich temperaturach składników
 • Łatwo regulowane ścieżki wtrysku ze względu na zmienny czas reakcji
 • Niezawodne uszczelnienie dzięki wysokiej elastyczności i dobrym właściwościom pęcznienia
 • Ogólna aprobata techniczna dla iniekcji pęknięć w żelbetonie (DIBt)
 • Ogólna aprobata techniczna dla iniekcji membranowej do gleby (DIBt)
 • Odpowiada klasie materiałów budowlanych B2 w zakresie odporności ogniowej zgodnie z DIN 4102
 • Spełnia wytyczne UBA dotyczące uszczelnień mających kontakt z wodą pitną
 • Wysoka odporność chemiczna nawet w środowisku silnie alkalicznym
 • Szczególnie silny ze względu na wzmocnienie polimeru i wysoką zawartość części stałych

Aplikacje

 • Uszczelnianie pęknięć w betonie i żelbecie za pomocą iniekcji zgodnie z EN 1504-5 U (S1) W (2/3/4) (1/40)
 • Uszczelnianie pęknięć, spoin i ubytków w murze za pomocą iniekcji
 • Wtryskiwanie w elementy konstrukcyjne - zarówno suche, jak i wilgotne, wodoodporne podczas wtrysku, a także trwale narażone na działanie wody po wtrysku z co najmniej jednej strony
 • Wtrysk uszczelniający mierzony powierzchniowo do przestrzeni konstrukcyjnych
 • Wtrysk uszczelniający mierzony powierzchniowo do gruntu budynku (wtrysk kurtynowy)
 • Wtryskiwanie połączeń konstrukcyjnych za pomocą węży iniekcyjnych
 • Scenariusze narażenia REACH: długoterminowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123