Właściwości

 • Jednoskładnikowa, reagująca z wodą żywica iniekcyjna na bazie poliuretanu
 • Dobra iniektowalność
 • Nieograniczony czas obróbki
 • Znaczny wzrost objętości w kontakcie z wodą
 • Efekt „automatycznej iniekcji” - technologia Water Boost
 • Natychmiastowy i trwały efekt uszczelnienia
 • Wysoka elastyczność z gęstą strukturą porów
 • Zgodność CE według EN 1504-5: U (D1) W (3) (2/3/4) (5/40)
 • Nieszkodliwy dla wód gruntowych zgodnie z ogólnym dopuszczeniem do iniekcji w gruncie i wodach gruntowych
 • Scenariusze narażenia wg REACH: stały kontakt z wodą, okresowe wdychanie, obróbka

Obszary zastosowań

 • Iniekcja uszczelniająca pęknięć, spoin i pustek w trwale zawilgoconych konstrukcjach betonowych i murowanych materiałem wysoce elastycznym i jednoskładnikowym, optymalny od rozwartości rysy >0,5 mm
 • Iniekcja zatrzymująca wodę i trwale uszczelniająca przed wodą płynącą i napierającą
 • Uszczelnianie skał, podłoży budowlanych, wykopów i konstrukcji w budownictwie tunelowym i specjalnym podziemnym
 • Wysoce elastyczna, uszczelniająca, dwuskładnikowa iniekcja szerokich szczelin i spoin
 • Uszczelnianie konstrukcji murowanych metodą iniekcji
 • Uszczelnianie konstrukcji szybów i kanałów metodą iniekcji

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123