Właściwości

 • Jednoskładnikowa, szybko reagująca z wodą żywica iniekcyjna
 • Niska lepkość przez bardzo długi czas obróbki
 • Duży wzrost objętości przy kontakcie z wodą
 • Efekt „automatycznej iniekcji” - technologia Water Boost
 • Natychmiastowy i trwały efekt uszczelniający
 • Miękko elastyczny z nieprzepuszczalną dla wody strukturą porów
 • Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)

Obszary zastosowań

 • Elastyczne uszczelnianie pęknięć, fug i ubytków w trwale zawilgoconych konstrukcjach betonowych i murowanych
 • Powstrzymywanie wody i trwałe uszczelnianie przed wodą płynącą i napierającą
 • Iniekcja w węże iniekcyjne
 • Powierzchniowe uszczelnianie szczelin i fug
 • Uszczelnianie murów poprzez iniekcję przegród poziomych i pionowych
 • Uszczelnianie szalunków wykopów budowlanych, szybów, kanałów
 • Uszczelnianie połączeń rur i wykładzin na konstrukcjach szybów oraz infrastrukturze kanalizacyjnej

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123