Właściwości

 • Jednoskładnikowa, powolnie reagująca z wodą żywica iniekcyjna
 • Niska lepkość przez bardzo długi czas obróbki
 • Wzrost objętości przy kontakcie z wodą
 • Efekt „automatycznej iniekcji” - technologia Water Boost
 • Natychmiastowy i trwały efekt uszczelnienia
 • Miękko elastyczny z nieprzepuszczalną dla wody strukturą porów
 • Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)

Obszary zastosowań

 • Elastycznie uszczelniające wypełnianie pęknięć, fug i pustek w trwale wilgotnych budowlach z betonu i murowanych
 • Powstrzymujące wodę i trwałe uszczelnianie przed płynącą i napierającą wodą
 • Iniekcja węży iniekcyjnych
 • Powierzchniowe uszczelnianie szczelin i fug
 • Uszczelnianie murów przez zainiekowanie poziomych i pionowych przegród
 • Uszczelnienie szalunków wykopów budowlanych, szybów, kanałów
 • Uszczelnianie przyłączy rur i wykładzin przy budowie szybów jak również infrastruktury kanalizacyjne

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123