Właściwości

  • Żywicaduromerowa o niskiej lepkości na bazie epoksydowej
  • Obróbka ręczna przy użyciu MC-Fastpack Power-Tool
  • Odporna na wilgoć
  • Wysoki współczynnik penetracji
  • Szybki przyrost wytrzymałości
  • Wiąże również przy obciążeniach dynamicznych
  • Wysoka odporność na ściskanie i rozciąganie

Obszary zastosowań

  • Sklejające wypełnienie rys, fugi pustek w budownictwie inżynieryjnym, wysokim i podziemnym,w warunkach suchych i mokrych
  • Prace iniekcyjne zgodnie z normą EN 1504
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123