Właściwości

  • Żywica duromerowa o niskiej lepkości na bazie poliuretanu
  • Obróbka ręczna przy użyciu MC-Fastpack-Kartuschensysteme (system kartuszy)
  • Bardzo krótki czas reakcji
  • Po związaniu pozostaje twardo-elastyczna
  • Ograniczona spienialność w połączeniu z wodą
  • Spełnia normy KTW – grupa D1 i D2 oraz spełnia zalecenia DIBt - karta techniczna „Ocena i klasyfikacja wpływu materiałów budowlanych na glebę i wody gruntowe” (stan na 11/2000)

Obszary zastosowań

  • Uszczelnienie i wzmocnienie szczelin, pustek w piasku / żwirze, kamieniu górskim i tym podobnych obszarach
  • Uszczelnianie wpustów-/ścian, szczelin pierścieniowych przeciwko w wodzie gruntowej
  • Uszczelnianie przecieków w zbiornikach wody pitnej, złączach rur, etc.
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123