Właściwości

 • Dwukomponentowa, gotowa do użycia
 • Żywica duromerowa na bazie epoksydowej
 • Wygodna do obróbki przy użyciu dwukomorowych kartuszy i MC-Fastpack Power-Tool
 • Właściwości tiksotropowe, o dużej wytrzymałości, łatwy w nakładaniu szpachlą
 • Dobra przyczepność zarówno na suche, jak i na wilgotne powierzchnie mineralne, oraz do stali
 • Szybki przyrost wytrzymałości oraz wysoka wytrzymałość na ściskanie i odrywanie
 • Bardzo niska temperatura stosowania

Obszary zastosowań

 • Do sklejania betonu i stali (np. kotwy, obudowy)
 • Przyklejanie pakerów klejonych (np. MC-Surfacepaker LP) do prac iniekcyjnych
 • Uszczelnianie rys podczas prac iniekcyjnych
 • Zamykanie rys i szczelin
 • Zamykanie / wyrównywanie otworów po odwiertach, porów oraz jam usadowych
 • Naprawa powłok na niedużych powierzchniach
 • REACH-oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123