Właściwości

 • Żywica duromerowa na bazie poliuretanu o niskiej lepkości
 • Krótki czas reakcji
 • Pianki bez kontaktu z wodą
 • Wysoki wzrost objętości podczas reakcji
 • Jednolita i równomierna struktura porów (zamknięta komórka)

Obszary zastosowań

 • Tymczasowe uszczelnienie pęknięć, połączeń i pustek w konstrukcjach w warunkach suchych, wodonośnych lub wodonośnych pod ciśnieniem
 • Zatrzymuje wyciek wody
 • Uszczelnianie grodzi, szczelinowych ścian i podobnych w wodzie gruntowej
 • Uszczelnianie gałęzi rur i wkładek w strukturze włazu
 • Wtrysk w celu uszczelnienia nieszczelności w połączeniach studzienek, przejść rur i połączeń kielichowych
 • Wypełnianie ubytków
 • Scenariusze narażenia REACH: okresowe wdychanie, stosowanie, długoterminowy kontakt z wodą

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123