Właściwości

  • Fabrycznie przygotowana zaprawa sucha CS II (EN 998-1) wzbogacona naturalnymi dodatkami
  • Specyficzna geometria porów, nie hydrofobizuje
  • Tynk wyrównujący poziom zawilgocenia w murach o zmiennym zawilgoceniu, dzięki zwiększonej objętości porów
  • Odporny na wpływ czynników zewnętrznych, tj. wody powodziowe, rozbryzgowe oraz deszcz zacinający
  • Możliwość aplikacji grubych warstw dzięki niewielkiemu ciężarowi własnemu oraz wysokiej wytrzymałości podstawowej
  • Niewielki skurcz
  • Długi okres trwałości materiału

Aplikacje

Jako warstwa sczepna przy chropowatych powierzchniach (np. klinkier, mury z kamienia łamanego lub naturalnego), tynk podkładowy do systemu tynków Exzellent

Jako warstwa wyrównawcza w przypadku nierównych podłoży lub jako materiał do spoinowania przed naniesieniem tynków z serii Exzellent

Powierzchnie wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz, w obszarach cokołowych, stosowany w celu trwałej regulacji zawilgoceń do wszystkich rodzajów murów, zarówno w starym, jak i nowym budownictwie – bez pracochłonnych zabiegów osuszających

Zasolone i zawilgocone mury (o zawartości wilgoci do 95 %)

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123