Właściwości

 • Jednoskładnikowy
 • Absolutnie bezcementowy, 0 zawartość cementu
 • Zawiera naturalne wapno hydrauliczne (NHL 3.5)
 • Tynk transportowy solny
 • Przenoszenie wody i soli dzięki specjalnej geometrii porów
 • Niehydrofobizowany, otwarty na dyfuzję pary wodnej
 • Trwały
 • Niewielki skurcz
 • Zwalczanie grzybów
 • Odporny na działanie czynników atmosferycznych, wysokiej wody i bryzgów wody

Obszary zastosowań

 • Stała regulacja wilgotności w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Nadaje się do renowacji budynków historycznych i zabytkowych
 • Zasolone i zawilgocone mury (o zawartości wilgoci do 95 %)

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123