Właściwości

  • Fabrycznie przygotowana nie zawierająca cementu zaprawa sucha z wapnem romańskim wzbogacona naturalnymi dodatkami
  • Specyficzna geometria porów, nie hydrofobizuje
  • Naturalne hydrauliczne wapno (NHL 3,5)
  • Możliwość aplikacji grubych warstw dzięki niewielkiemu ciężarowi własnemu oraz wysokiej wytrzymałości
  • Niewielki skurcz, niewielka skłonność do powstawania rys
  • Zapobiega pleśnieniu
  • Długi okres trwałości materiału

Obszary zastosowań

  • Powierzchnie wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz, w obszarach cokołowych, stosowany w celu trwałej regulacji zawilgoceń do wszystkich rodzajów murów, zarówno w starym, jak i nowym budownictwie – bez pracochłonnych zabiegów osuszających
  • Zasolone i zawilgocone mury

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123