Właściwości

Jednoskładnikowy

Całkowicie bezcementowy, 0 % zawartości cementu

Zawiera naturalne wapno hydrauliczne (NHL 3,5)

Regulacja wilgotności, powstrzymywanie grzybów

Bardzo wysoka chłonność wody, regulacja klimatu przy grubości warstwy ≥ 2 cm

Doskonałe właściwości aplikacyjne

Niehydrofobizowany, otwarty na dyfuzję pary wodnej

Trwały, bez poświęceń

Bardzo dobre właściwości klejenia i przyczepności

Skuteczne przy niskich grubościach warstw

Odporny na działanie czynników atmosferycznych, wysokiej wody i bryzgów wody

Niepalny zgodnie z EN 13501-1 - klasa materiałów budowlanych A1

Obszary zastosowań

  • Uniwersalna naprawa jednym produktem - nadaje się jako preparat i wyrównujący tynk i powłokę wykończeniową
  • Stała regulacja wilgotności w pomieszczeniach wewnętrznych, zewnętrznych i podłogowych
  • Nadaje się do renowacji budynków historycznych i zabytkowych
  • Nadaje się do murów z niską zawartością soli i wilgoci o współczynniku wilgotności do 95 %.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123