Właściwości

 • Możliwość aplikacji do 30 mm na jedną warstwę
 • Szczególnie wysoka zdolność absorpcji soli
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
 • Możliwość stosowania specjalnych maszyn tynkarskich lub nakładanie ręcznie
 • Jednoskładnikowy
 • Wysoka odporność na siarczany
 • Produkt z certyfikatem WTA
 • Wytrzymałość analogowa do zaprawy klasy CS Il zgodnie z EN 998 część 1

Obszary zastosowań

 • Nadaje się szczególnie do silnie zasolonych i zmurszałych podłoży pod tynk
 • Nadaje się do wszystkich wiązanych mineralnie podłoży na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Najlepszy do wypełniania spoin i do uzupełniania braków

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123