Właściwości

  • Jednokomponentowa, wystarczy wymieszać z wodą
  • Możliwość aplikacji ręcznej oraz przy zastosowaniu agregatów tynkarskich
  • Odporna na działanie mrozu i soli odladzających
  • Wysoka retencja wody oraz bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Otwarta na dyfuzje pary wodnej
  • Wykazuje właściwości wodoszczelne
  • Dostępna w różnych kolorach
  • Klasa odporności ogniowej A1 zgodnie z normą EN 13501-1
  • Zaprawa klasy R3 zgodnie z normą EN 1504-3

Aplikacje

  • Do precyzyjnych prac rzeźbiarskich (np. powierzchnie sztucznych skał)
  • Certyfikowana zgodnie z normą EN 1504-3 zasada 3 i 7, metoda 3.1, 3.3, 7.1
  • Stosowana jako zaprawa spoinująca do murów ceglastych oraz z kamienia naturalnego

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123