Właściwości

 • Jednoskładnikowy, mieszać tylko z wodą
 • Do aplikacji metodą natrysku na sucho, do obróbki ręcznej w poziomie
 • Wysoka odporność na siarczany, niska zawartość alkalii
 • Wysoka odporność na karbonatyzację
 • Odporność na temperaturę, mróz oraz na sole odladzające
 • Odporny na dyfuzje pary wodnej i szczelny dla wody
 • Niepalny,klasa A1zgodnie z DIN EN 13501-1
 • Klasa R3wg DIN EN 1504 cz.3

Obszary zastosowań

 • Beton do natrysku na sucho przy naprawach powierzchni ściennych i sufitowych budowli inżynieryjnych i przemysłowych
 • Nadaje się do wypełniania dużych i głębokich ubytków
 • Nadaje się do tworzenia ścian oporowych i wzmacniania istniejących konstrukcji
 • Wytwarzanie warstw wyrównujących w obszarze poziomym
 • Na podstawie EN 206 zastosowanie dla klas ekspozycji XC 1÷4, XF 1÷4, XS 1, XD 1÷3, XA 1÷3
 • Certyfikowany i dopuszczony zgodnie z DIN EN 1504 część 3 dla zasady 3 i 7, metoda 3.1, 3.3, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123