Właściwości

  • Jednoskładnikowa
  • Nakładanie techniką natrysku na sucho
  • Zastosowanie ręczne
  • Odporna na temperaturę, mróz, rozmrażanie i sole odladzające
  • Nieprzepuszczalna dla woda
  • Zwiększona wydajność klejenia ścian i powierzchni napowietrznych
  • Klasa R2 zgodnie z EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

  • Zaprawa naprawcza do zastosowań częściowych i całopowierzchniowych w starych i nowych budynkach
  • Nadaje się do najdrobniejszych napraw betonu
  • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 3 dla zasady 3, procedury 3.1 i 3.3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123