Właściwości

 • Nie zawiera chlorków
 • Bezskurczowy
 • Bardzo wysoka przyczepność do podłoża (również kotwienia sufitowe)
 • Mrozoodporny po związaniu
 • Możliwość pompowania
 • Typ HS zawiera cement o wysokiej odporności na siarczany

Obszary zastosowań

 • Mocowanie każdego rodzaju kotew, prętów stalowych
 • Kotwienie masywów skalnych, zboczy, górotworów,
 • Spoinowanie kotwiące kamienia naturalnego
 • Kotwienie w górnictwie
 • Wypełnianie szczelin i fug roboczych pomiędzy segmentami prefabrykatów
 • W budownictwie ogólnym i inżynieryjnym jako zaprawa łącząco-wypełniająca

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123