Właściwości

  • Otwarta na dyfuzję
  • Wysoka odporność na siarczany
  • Wolna od chlorków
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Mrozoodporna po stwardnieniu
  • Zaprawa klasy M 10

Obszary zastosowań

  • Do spoinowania murów z kamienia naturalnego, cegły ceramicznej, cegły ceramicznej ręcznie formowanej i klinkierowej
  • Szczególnie polecany do murów o wysokiej zawartości siarczanów (np. mury zawierające gips)
  • Możliwość pompowania

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123