Właściwości

 • Bardzo dobra płynność
 • Zgodny z parametrami murów z kamienia naturalnego, mieszanego, warstwowego (murów historycznych)
 • Środek wiążący o wysokiej odporności na siarczany
 • Jednoskładnikowy
 • Bezskurczowy
 • Łatwo się pompuje
 • Nie zawiera chlorków
 • Zaprawa klasy M 10 – M 20

Obszary zastosowań

 • Siłowe stabilizacyjne wypełnianie pęknięć, szczelin i ubytków w suchych i wilgotnych warunkach w budownictwie lądowym i inżynieryjnym
 • Do wypełniania rys, kawern i pustek w murach
 • Do spoinowania i iniekowania
 • Do wzmocnienia nie trwale zawilgoconych murów

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123