Właściwości

 • Zgodna z parametrami murów z kamienia naturalnego, mieszanego, warstwowego (murów historycznych)
 • Wysoka odporność na siarczany
 • Bezskurczowa
 • Jednoskładnikowa
 • Nie zawiera chlorków
 • Bardzo niski moduł E
 • Niska lepkość
 • Możliwość pompowania
 • Zawiera mączkę wapienną
 • Zaprawa klasy M 10 – M 20

Obszary zastosowań

 • Do wypełniania rys, kawern i pustek w murach
 • Do tłoczenia, iniekowania i wypełniania zamurza
 • Nadaje się do stabilizacji podłóg gruboziarnistych i mieszanych dzięki kombinacji surowców
 • Do wzmacniania murów z kamienia naturalnego bez trwałego zawilgocenia

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123