Właściwości

 • Zaprawa imituje kamień naturalny
 • Nie zawiera mączki wapiennej
 • Wysoka odporność na siarczany zgodnie z normą EN 197 część 1
 • Bezskurczowa
 • Nie zawiera chlorków
 • Niska lepkość – wysoka zdolność płynięcia
 • Możliwość pompowania
 • Jednoskładnikowa
 • Zaprawa klasy M 10 – M 20

Obszary zastosowań

 • Do wypełniania rys, kawern i pustek w murach
 • Do tłoczenia, iniekowania, i wypełniania zamurza
 • Do wzmacniania murów bez trwałego zawilgocenia

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123