Właściwości

 • Jednoskładnikowa
 • Bezskurczowa
 • Niska lepkość
 • Wysoka zdolność płynięcia
 • Możliwość pompowania
 • Nie zawiera chlorków
 • Wariant HS zawiera cement o dużej odporności na siarczany
 • Spoiwo o wysokiej odporności na siarczany zgodnie z normą EN 197 część 1
 • Zaprawa klasy M 30
 • Nie zawiera mączki wapiennej
 • Długi czas zachowania właściwości roboczych

Obszary zastosowań

 • Do wypełniania rys w murach, betonie i skałach
 • Do wypełniania wszelkiego rodzaju pustek
 • Do wzmacniania szczelin, spoin, pustek w budownictwie nadziemnym, podziemnym oraz w budowlach inżynierskich zarówno w suchych jak i wilgotnych warunkach

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123