Właściwości

  • Do konstrukcji z miękkiego kamienia naturalnego
  • Wytrzymałość zgodna z klasą zaprawy M 5
  • Niska lepkość – wysoka zdolność płynięcia
  • Jednoskładnikowa
  • Bezskurczowa
  • Nie zawiera chlorków
  • Możliwość pompowania

Obszary zastosowań

  • Do wypełniania rys, kawern i pustek
  • Do tłoczenia, iniekowania i wypełniania zamurza
  • Do wzmacniania konstrukcji z miękkiego kamienia naturalnego

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123