Właściwości

  • Klej dwuskładnikowy na bazie żywicy epoksydowej
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Zastosowanie nawet przy wysokich temperaturach (+40°C)
  • Doskonały klej pomiędzy arkuszami CF a przygotowanym podłożem
  • Wysoka stabilność strukturalna

Obszary zastosowań

  • Klej do wysokowytrzymałych blach zbrojeniowych do ponownego zbrojenia elementów wykonanych z betonu zbrojonego i cegieł
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123