Właściwości

  • Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wodna dyspersja żywicy epoksydowej
  • Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne w postaci cynko fosfatu
  • Wysoka wytrzymałość na kwasy, ługi oraz sole
  • Ogólne Dopuszczenie Budowlane dla MC-DUR CFK Lamellen

Obszary zastosowań

  • Grunt na stal zabezpieczający antykorozyjnie zgodnie z DIN EN ISO 12944
  • Przetestowany grunt antykorozyjny na blachy stalowe pod klej do strukturalnego wzmocnienia wsystemie MC-CFK
  • REACh - możliwe warunki ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123