Właściwości

  • Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej (PC)
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Stabilna
  • Szybki rozwój wytrzymałości nawet w niskich temperaturach (> + 8 °C)
  • Testowana jako zaprawa wyrównująca dla systemu MC-CarbonFiber
  • Ogólna zgoda władz budowlanych nie. Z-36.12-90 i Z-36.12-85

Obszary zastosowań

  • Wyrównywanie raków i jam usadowych na powierzchniach betonowych - poziomych, pionowych i pułapowych
  • Wyrównywanie powierzchni betonowych do poziomu ≤ 5 mm
  • Przetestowana jako zaprawa wyrównawcza do wzmacniania elementów budowlanych w systemie MC-CFK-System
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123