Właściwości

  • Dwukomponentowy klej na bazie żywicy epoksydowej
  • Duża wytrzymałość mechaniczna
  • Szybkowiążący, także w niskich temperaturach (≥+ 8°C)
  • Aprobowany jako element systemu do wzmocnienia konstrukcji w połączeniu z taśmami CFK-lammellen i płaskownikami stalowymi
  • Dopuszczenie Ogólnobudowlane Nr Z-36.12-79 i Z-36.12-85

Obszary zastosowań

  • Duromerowy klej do elementów z betonu zbrojonego, konstrukcji murowanych, stalowychi drew-nianych podlegających wzmocnieniu na rozciąganie z użyciem taśm CFK-lamellen lub płaskowników stalowych
  • W przemyśle, obiektach komunikacyjnych, budownictwie wysokim i mieszkaniowym
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą,stała inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123