Właściwości

  • MC-CarbonFiber Lamella E na bazie matrycy z żywicy epoksydowej, wzmocnionej jednokierunkowymi włóknami węglowymi
  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy małym przekroju poprzecznym i małej wysokości konstrukcyjnej
  • Łatwa aplikacja, niska waga, wysoka wydajność
  • Usuwanie pyłu poprzez odsysanie
  • Optymalne wykorzystanie właściwości mechanicznych dzięki alternatywnym typom/wariantom

Obszary zastosowań

  • Późniejsze zbrojenie elementów konstrukcyjnych wykonanych z żelbetu, betonu sprężonego, muru i drewna
  • Zwiększenie i odbudowa nośności i/lub użytkowalności
  • Redukcja odkształceń strukturalnych i wynikające z tego ograniczenie szerokości pęknięć
  • Obszary wewnętrzne i zewnętrzne nowych i starych konstrukcji
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123