Właściwości

  • MC-CarbonFiber Lamella na bazie matrycy z żywicy epoksydowej, wzmocnionej jednokierunkowymi włóknami węglowymi
  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy małym przekroju poprzecznym i małej wysokości konstrukcyjnej
  • Łatwa aplikacja, niska waga, wysoka wydajność
  • Gotowa do użycia dostawa dzięki folii ochronnej na powierzchniach samoprzylepnych
  • Brak dodatkowego wysiłku związanego z czyszczeniem
  • Optymalne wykorzystanie właściwości mechanicznych dzięki alternatywnym typom/wariantom

Aplikacje

  • Późniejsze zbrojenie elementów konstrukcyjnych wykonanych z żelbetu, betonu sprężonego, muru i drewna
  • Zwiększenie i odbudowa nośności i/lub użytkowalności
  • Redukcja odkształceń strukturalnych i wynikające z tego ograniczenie szerokości pęknięć
  • Obszary wewnętrzne i zewnętrzne nowych i starych konstrukcji

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123