Właściwości

 • Taśmy z matrycy z żywicy epoksydowej zbrojonej jednokierunkowymi włóknami węglowymi
 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy jednocześnie niewielkim przekroju i wysokości
 • Łatwe w obróbce, o niewielkiej wadze, wysoko efektywne
 • Dostarczane w formie gotowej do zastosowania, powierzchnie klejone zabezpieczone folią
 • Nie wymagają dodatkowych kosztów związanych z oczyszczeniem powierzchni taśmy
 • Optymalne wykorzystanie właściwości mechanicznych poprzez dobór różnych typów taśm

Obszary zastosowań

 • Wzmacnianie konstrukcji elementów budowlanych wykonanych ze stali lub betonu sprężonego, murowanych
  oraz drewnianych
 • Zwiększenie i przywrócenie nośności i/lub właściwości użytkowych
 • Redukcja odkształceń części budowlanych i następstw spękań
 • Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, dla budowli nowych oraz remontowanych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123