Właściwości

 • Gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą
 • Bardzo dobre właściwości samopłynięcia
 • Pęczniejący i kompensujący skurcz
 • Wysoka przyczepność do odpowiednio przygotowanych powierzchni betonowych
 • Niskie tempo przyrastania ciepła hydratacji
 • Pompowalny, nie zawiera chlorków według EN 934-1
 • Niepalny według EN 13501 Klasa A1
 • Dopuszczony jako beton zalewowy według niemmieckich wytycznych DAfStb “Produkcja i zastosowanie betonów i zapraw zalewowych związanych cementem”

Obszary zastosowań

 • Beton zalewowy do betonowania słupów w fundamentach kielichowych, zalewanie pustych przestrzeni, wnęk i otworów o dużej objętości
 • Podlewanie/ zalewanie kotew maszyn precyzyjnych, fundamentów pod maszyny, łożysk mostowych, szyn jezdnych dźwigów, turbin, silników oraz innych konstrukcji stalowych
 • Zalewanie kotew, stalowych elementów w betonie, spoinowanie powierzchni pomiędzy prefabrykatami pomiędzy prefabrykatami i świeżym betonem
 • Zgodnie z normą EN 206 nadaje się do zastosowania w następujących klasach ekspozycji: XC 1-4; XD 1-3; XS 1-3; XA 1-3 oraz XF 1-3
 • Zgodnie z niemieckimi wytycznymi dotyczącymi reakcji alkalia – kruszywo możliwy do stosowania w klasach wilgotności WO, WF, WA

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123