Właściwości

 • Szybko wiążąca zaprawa zalewowa
 • Gotowy do użycia - wystarczy zmieszać z wodą
 • Łatwa do wymieszania
 • O wysokim wskaźniku płynności
 • Bezskurczowa
 • Nie zawiera chlorków
 • Mrozoodporna
 • Wysoka obciążalność już po krótkim czasie
 • Nie rozwarstwia się
 • Dobra przyczepność do betonu i stali
 • Testowane zgodnie z wytycznymi VeMBR DAfStb
 • Certyfikowany zgodnie z normą EN 1504-6
 • GISCODE: ZP1

Obszary zastosowań

 • Podlewki o dużej wczesnej obciążalności
 • Zalewanie trakcyjnych słupów kolejowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123