Właściwości

 • Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą
 • Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą
 • Dobre właściwości samopłynięcia, wysokie początkowe i końcowe wytrzymałości
 • Wysoka początkowa i końcowa wytrzymałość na zginanie i ściskanie
 • Pęcznieje, kompensacja skurczu
 • Bardzo dobra przyczepność do odpowiednio przygotowanych powierzchni betonowych
 • Nadaje się do pompowania, nie zawiera chlorków zgodnie z normą EN 934-1
 • Bardzo wysoka odporność na mróz i sole odladzające zgodnie z metodą CDF (starzenie w warunkach atmosferycznych 498 g/m2, 56 cykli)
 • Klasa odporności ogniowej A1 zgodnie z normą EN 13501
 • Sklasyfikowana jako zaprawa zalewowa zgodnie z wytycznymi DAfStb „Produkcja i zastosowanie betonów i zapraw zalewowych na bazie cementu”
 • Certyfikowana jako produkt kotwiący zgodnie z normą EN 1504-6

Obszary zastosowań

 • Podlewanie/ zalewanie kotew maszyn precyzyjnych, fundamentów pod maszyny, łożysk mostowych, szyn jezdnych dźwigów, turbin, silników oraz innych konstrukcji stalowych
 • Zalewanie kotew, stalowych elementów w betonie, spoinowanie powierzchni pomiędzy elementami prefabrykowanymi ew. pomiędzy elementami prefabrykowanymi prefabrykatami i betonem konstrukcyjnym
 • Zgodnie z normą EN 206 znajduje zastosowanie w nast. klasach ekspozycji: XO, XC 1-4; XD 1-3; XS 1-3; XA 1-3 oraz XF 1-4
 • Z uwagi na reakcję alkalia-krzemionka znajduje zastosowanie w wilgotnych klasach: WO, WF, WA

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123