Właściwości

 • Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą
 • Dobre właściwości samopłynięcia
 • Wysoka początkowa i końcowa wytrzymałość na zginanie i ściskanie
 • Bardzo dobra przyczepność do odpowiednio przygotowanych powierzchni betonowych i murów
 • Bezskurczowa
 • Odporna na działanie mrozu oraz soli odladzających
 • Nie zawiera chlorków
 • Nieplana
 • Certyfikat zgodny z normą EN 1504-6
 • Uziarnienie do 3 mm

Obszary zastosowań

 • Podlewanie lub zalewanie kotew maszyn precyzyjnych, fundamentów pod maszyny, łożysk mostowych, szyn jezdnych dźwigów, turbin, silników oraz innych konstrukcji stalowych
 • Zalewanie kotew, stalowych elementów w betonie, spoinowanie powierzchni pomiędzy prefabrykatami ew. pomiędzy prefabrykatami i świeżym betonem
 • Zgodnie z normą EN 206 nadaje się do zastosowania w następujących klasach ekspozycji: XC 1-4; XD 1-3; XS 1-3; XA 1-3 oraz XF 1-4

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123