Właściwości

 • Mieszanka hydrauliczna
 • Gotowy do użycia - wystarczy wymieszać z wodą
 • Bardzo wysokie wiązanie wczesne i końcowe
 • Wysoka przyczepność na rozciąganie na odpowiednio obrabianych podłożach
 • Nieprzepuszczalny dla wody
 • Odporny na mróz i sole odladzające
 • Kompensacja skurczu
 • Wysoce płynny
 • Nie zawiera chlorków
 • Pompowalny
 • Niepalny wg. zgodnie z EN 13501 - klasa A1
 • Certyfikowany jako zaprawa do spoinowania zgodnie z wytycznymi VeBMR firmy DAfStb

Obszary zastosowań

 • Spoinowanie sztywnych połączeń między prefabrykowanymi elementami lub między prefabrykowanymi elementami a betonem 
 • Puste wypełnienie
 • Zaprawa do spoinowania o wysokiej wytrzymałości podlewania i zalewania maszyn precyzyjnych
 • Wyposażenia elektrowni i fundamentów maszyn, które poddawane są wysokim drganiom, np. turbiny, generatory, sprężarki i silniki
 • Zalewanie i podlewanie śrub kotwiących, płyt mocujących i podstawy
 • Zalewanie podpór stalowych i betonowych
 • Zalewanie i podlewanie łożysk mostowych i szyn dźwigowych
 • Zalewanie konstrukcji stalowych, śrub mocujących i elementów stalowych w betonie
 • Zalewania podstaw wież farm wiatrowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123