Właściwości

 • Mieszanka hydrauliczna
 • Gotowy do użycia - wystarczy wymieszać z wodą
 • Wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa
 • Wysoka przyczepność na rozciąganie na odpowiednio obrabianych podłożach
 • Nieprzepuszczalny dla wody
 • Odporny na mróz i sole odladzające
 • Kompensacja skurczu
 • Wysoce płynny
 • Nie zawiera chlorków
 • Pompowalny
 • Niepalny wg. zgodnie z EN 13501 - klasa A1
 • Certyfikowany zgodnie z zgodnie z EN 1504-6 jako produkt kotwiący

Obszary zastosowań

 • Zaprawa o wysokiej wytrzymałości początkowej do podlewania i zalewania maszyn precyzyjnych
 • Wyposażenia elektrowni i fundamentów maszyn, które poddawane są wysokim drganiom, np. turbiny, generatory, sprężarki i silniki
 • Zalewanie śrub kotwiących, płyt mocujących i podstawy
 • Zalewanie podpór stalowych i betonowych
 • Zalewanie / podlewanie łożysk mostowych i szyn dźwigowych
 • Zalewanie konstrukcji stalowych, śrub mocujących i elementów stalowych w betonie
 • Zalewanie sztywnych połączeń między prefabrykowanymi elementami lub między prefabrykowanymi elementami a betonem na miejscu
 • Do zalewania podstaw wież wiatrowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123