Most Brunei

Pulau Muara Besar - Brunei

Po ukończeniu budowy most będzie pełnił funkcję ważnej arterii komunikacyjnej łączącej ląd stały sułtanatu Azji Południowo-Wschodniej z nowym kompleksem przemysłowym na wyspie Pulau Muara Besar. Most jest sztandarową inwestycją dla Brunei i prestiżowym projektem dla wykonawcy, China Harbour Engineering Company Ltd. (China Harbour Engineering Company Ltd.) z siedzibą w Pulau Muara Besar. LTD. (CHEC). W związku z tym od samego początku postawiono odpowiednio wysokie wymagania dotyczące jakości materiałów budowlanych. Firmom MC-PowerFlow 2151 i Centrament Retard 311 udało się ustalić swoją wyższość na konkurencyjnym międzynarodowym rynku dostawców domieszek do betonu, uzyskując doskonałe wyniki we wstępnych testach zarówno dla betonu towarowego, jak i prefabrykatów betonowych. Wspólnie z naszym lokalnym partnerem, C.Tech Sdn Bhd, udało nam się opracować idealne preparaty betonowe do wielu różnych zastosowań.
Domieszki MC spełniają ekstremalne wymagania
Wyzwanie polegało nie tylko na obróbce betonu w gorących warunkach klimatycznych Azji Południowo-Wschodniej, ale także na uzyskaniu wymaganej odporności na wodę morską. Ponadto prace musiały być wykonywane przy użyciu cementu CEM I (62,5R), niezwykle drobnego, ale wymagającego gatunku, który miał zagwarantować bardzo wysoką wytrzymałość i trwałość betonu. Do wykonania fundamentów i dźwigarów mostu użyto cementu MC-PowerFlow 2151. Oparty na technologii polimerów MC, wysokowydajny superplastyfikator nie zawiera składników powodujących korozję, może być szybko mieszany z betonem i zapewnia bardzo dobre skroplenie mimo znacznej oszczędności wody. W ramach projektu w Brunei osiągnięto wymagany dwugodzinny czas obróbki betonu w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 35° a 40° Celsjusza.

Most Pulau Muara Besar
Most Pulau Muara Besar
© MC-Bauchemie 2024


W połączeniu z Centrament Retard 311, MC-PowerFlow 2151 odniósł taki sam sukces przy budowie pomostów mostowych. Efekt skraplania się retardera nie tylko wydłuża okres urabialności, ale również powoduje bardziej płaską krzywą temperaturową, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania pęknięć naprężeniowych związanych z temperaturą. Przyczynia się on również do zwiększenia wytrzymałości końcowej betonu. Odpowiednia mieszanka zapewniła wydłużenie czasu aplikacji betonu do czterech godzin.
Obydwie te domieszki MC sprawdziły się w Brunei w trudnych warunkach klimatycznych na morzu, z bardzo dobrymi wynikami: betony wykazują optymalne właściwości przetwórcze, wymagane poziomy wytrzymałości i doskonałą jakość wykończenia, spełniając tym samym wysokie wymagania jakościowe klienta.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123