Restauracja klasztoru w Rathausen

Rathausen - Szwajcaria

Od 1254 r. mury zabytkowego klasztoru w Rathausen koło Lucerny uległy poważnemu pogorszeniu strukturalnemu. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz należało naprawić znaczne uszkodzenia tynków i murów, aby zapewnić dalsze, dostosowane do potrzeb, użytkowanie kompleksu budynków przez SSBL, szwajcarską organizację charytatywną dla ciężko upośledzonych osób z siedzibą w Lucernie. W celu ochrony muru przed solami i wilgocią, w pierwszym przetargu zaplanowano iniekcję parafiny wraz z zastosowaniem tynku renowacyjnego. Jednak wysoki nakład pracy i koszty sprawiły, że ostatecznie opcja ta musiała zostać odrzucona. Wraz z kantonem Lucerny i władzami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków zleceniodawcy szukali alternatywnego rozwiązania, decydując się ostatecznie na system tynkowania kontrolowanego wilgocią Exzellent STP firmy MC.
Skutki zastosowania systemu Exzellent STP

W latach 2015-2017 każda ze ścian klasztoru w Rathausen została naprawiona wewnątrz i na zewnątrz przez firmę budowlaną Knöchel + Pungitore AG, a tynk Exzellent STP został nałożony z poziomu gruntu na dolną linię okien. Przede wszystkim należało uwolnić teren wokół budynku od starego tynku. Następnie tynk został pokryty warstwą Exzellent STP 540 jako podkład wstępny, Exzellent STP 500 jako maszynowo naniesiona warstwa nawierzchniowa, a Exzellent STP 750 jako wymagana warstwa wykończeniowa. Zalety transportu soli wykonanego za pomocą Exzellent STP są decydujące, szczególnie w przypadku powierzchni bazowych o dużym obciążeniu solą.
Sól jest stale przyciągana z muru na powierzchnię tynku, nie napotykając na istotny opór. Dzięki temu podłoże jest trwale chronione przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem soli. Elewacja powyżej została naprawiona tam, gdzie było to najbardziej potrzebne, a następnie cała powierzchnia została pomalowana farbą o wysokiej zdolności dyfuzyjnej.

Dzięki gruntownej renowacji z wykorzystaniem Exzellent STP firmy MC, klasztor w Rathausen powrócił do swojego przeznaczenia.
Dzięki gruntownej renowacji z wykorzystaniem Exzellent STP firmy MC, klasztor w Rathausen powrócił do swojego przeznaczenia.
© MC-Bauchemie 2018


We wnętrzu zainstalowano "listwę STP" wraz z nową podłogą na warstwie przeciwwilgociowej. Wilgotność jest teraz regulowana na powierzchni wokół połączenia posadzka-ściana przez tę listwę STP Exzellent. Krużganek został również całkowicie zrekultywowany wewnątrz i na zewnątrz.
Łatwy w użyciu, a jednocześnie innowacyjny tynk do transportu soli

Exzellent STP został zaprojektowany w taki sposób, że wilgoć, w tym rozpuszczone sole, jest uwalniana z muru do otaczającego powietrza zanim wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia - jest to możliwe dzięki unikalnej sieci połączonych makro- i kapilarnych porów. Sole krystalizują się na powierzchni tynku nie uszkadzając jego struktury i mogą być łatwo szczotkowane lub zmywane. System tynków Exzellent STP umożliwia szybką i skuteczną naprawę wilgotnych i zasolonych murów i może być stosowany bezpośrednio na wilgotną ścianę. Jest on odporny na wszystkie rozpuszczalne w wodzie sole występujące w budynkach. Dzięki zastosowaniu Exzellent STP można również uniknąć kosztownych zabiegów hydroizolacyjnych, takich jak wykonanie dodatkowej warstwy ochronnej przed wilgocią. Dzięki całkowitemu sukcesowi prac remontowych budynek klasztorny w pobliżu Lucerny odzyskał dawną świetność i w znacznym stopniu powraca do użytku.

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123