Wyzwania & Rozwiązania

Woda spożywcza jest najważniejszym źródłem naszego funkcjonowania, dlatego wymaga specjalnej ochrony. W obiegu zostaje poddana ekstrakcji, oczyszczaniu, a następnie magazynowaniu w zbiornikach wody, co ma szczególnie ważne znaczenie. Woda spożywcza może uszkodzić niezabezpieczony beton zbiorników, ponieważ nawet betony o wysokiej wytrzymałości mogą być narażone na niską zawartości minerałów w wodzie lub przez działanie ścierne. Wycieki w rurach wody spożywczej są również powszechne i mogą czasami prowadzić do dużych strat tego surowca. MC wspiera renowację zbiorników wody spożywczej i rurociągów, dzięki kompleksowym systemom produktów i fachowym doradztwem popartym wieloletnim doświadczeniem.

USZCZELNIENIE PĘKNIĘĆ I ZACHOWYWANIE KONTROLI

Sealing cracks in potable water structures
Uszczelnianie struktur wody spożywczej za pomocą wysokowydajnych systemów wtryskowych

Pęknięcia w zbiornikach wody spożywczej powstają zarówno z powodu naprężeń statycznych, jak i dynamicznych. Konsekwencją jest utrata wody i dalsze uszkodzenie struktury budowlanej.

 

MC-Injekt 2300 TOP i MC-Injekt 3000 HPS to certyfikowane systemy wtryskowe, które można stosować w kontakcie z wodą spożywczą bez żadnego ryzyka zdrowotnego - zarówno w celu szybkiego i trwałego uszczelnienia pęknięć, jak i wstępny środek przygotowawczy do bardziej rozległych napraw. MC opiera się na systemach wtryskowych na bazie poliuretanu oraz na żywicach hydrostrukturalnych, zarówno w wersji elastycznej, jak i sztywnej.

TRWAŁA NAPRAWA USZKODZONEGO BETONU

Kompleksowa ochrona powierzchni w zbiornikach wody spożywczej

Woda spożywcza ma często szkodliwy wpływ na materiał budowlany zbiorników magazynowych. Szczególną rolę odgrywa zawartość minerałów w wodzie. Bardzo miękka woda, tj. woda uboga w minerały, atakuje niezabezpieczony beton jak rozpuszczalnik. Prowadzi to do wymywania spoiwa i wynikającego z jego uszkodzenia, które może rozciągać się do rdzenia, a tym samym niekorzystnie wpływać na stabilność konstrukcji.

Dzięki szczególnie odpornym systemom ochrony powierzchni MC-RIM PW 101 i MC-RIM PW 301 oferujemy wysokiej jakości powłoki na bazie minerałów. Ich ciągłe zagęszczanie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i trwałość. Portfolio uzupełnia system wymiany betonu MC-RIM PW 201, zaprawa krzemionkowa MC-RIM PW 40 oraz beton natryskowy MC-RIM PW 80 odpowiedni do wody spożywczej.

RENOWACJA USZKODZONYCH RUR WODY SPOŻYWCZEJ

Renovation of damaged potable water pipes
Renovation of damaged potable water pipes
Renovation of damaged potable water pipes
Całościowy system do renowacji infrastruktury wody spożywczej z MC

Zbiorniki wody spożywczej często znajdują się poza ośrodkami miejskimi, transportując wodę na duże odległości rozbudowanym systemem rur.

Sieci dystrybucji wody w śródmieściu korzystają z podobnej infrastruktury do transportu wody spożywczej. Starzenie się materiału, agresywne substancje w glebie oraz obciążenia statyczne i dynamiczne wielokrotnie prowadzą do uszkodzenia rurociągów.

 

Z Konudur PW-Liner masz do dyspozycji system renowacji rur do wody spożywczej, który spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony przed korozją i przepuszczalnością materiału. Impregnowany żywicą epoksydową Konudur 180 PW, Konudur PW-Liner spełnia wymagania klasy C (oparte na EN ISO 11295) ze wszystkimi niezbędnymi certyfikatami potwierdzającymi bezpieczeństwo pracy i higienę.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123